Юридична інформаціяНормативно-правові акти


Цивільний кодекс України, глава 47:


- Стаття 510. Сторони у зобов'язанні;


Коментар до статті:

Кредитором і боржником у зобов'язанні може бути будь-який суб'єкт цивільних правовідносин: фізична особа, юридична особа, держава, територіальна громада.

Обмеження на участь тих чи інших осіб в певних зобов'язаннях можуть встановлюватися спеціальними нормами ЦК та інших законів.


- Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні;


Коментар до статті:

Уступка права вимоги відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України є одним із способів заміни кредитора в зобов'язанні. Поступка права вимоги полягає в тому, що кредитор поступається своїм правом вимагати виконання зобов'язання іншій особі - новому кредитору. А новий кредитор набуває правa вимагати від боржника виконання зобов'язання. Сторонами договору уступки права вимоги є первинний кредитор і новий кредитор.


- Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні;


Коментар до статті:

У разі заміни кредитора в зобов'язанні первісний кредитор повністю або в певній мірі вибуває з зобов'язання, а на його місце приходить новий кредитор. При цьому зміст зобов'язання, тобто обсяг прав і обов'язків його сторін залишається незмінним. Отже, виходячи із загальних правил і положень коментованої статті, до нового кредитора переходять всі права первісного кредитора.

Обсяг цих прав (наприклад, сума заборгованості, права на стягнення відсотків, штрафних санкцій тощо) і умови визначаються на момент переходу цих прав до нового кредитора. Тобто новий кредитор отримує право вимагати виплати, наприклад, відсотків за користування чужими грошовими коштами в розмірі, що існували на момент підписання договору цесії або переходу до нього прав кредитора іншим чином.


- Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні.


Коментар до статті:

Стаття містить класичне правило про те, що для заміни кредитора згода боржника не є обов'язковою. Це випливає з того, що боржнику байдуже, кому виконувати зобов'язання: старому кредитору або кредитору новому.

Правило частини 1 цієї статті означає, що, наприклад, договір поступки права вимоги (цесії) може бути підписаний тільки старим і новим кредиторами без визначення волі боржника. Незважаючи на те, що свобода боржника за загальним правилом не береться до уваги в разі заміни кредитора в зобов'язанні, частина 2 коментованої статті визначає необхідність письмового повідомлення про це боржника. Боржник повинен знати, на користь кого він повинен виконати зобов'язання.


Закон України " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ":


- Стаття 4 ЗУ Про Фінансові послуги;


Коментар до статті:

Уступка права вимоги не належить ні до однієї з перерахованих в ст. 4 Закону України " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ".


- Стаття 34. Обов'язковість ліцензування.

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"


- Стаття 14, п. 15.